Salgskontrakt

Jeg har valgt ikke at lægge min fulde kontrakt ud på min hjemmeside, men selvfølgelig sendes den til gennemlæsning, hos seriøst interesserede.

Kontrakter kan for mange virke skræmmende, men hvis man alligevel ikke havde planer om at avle på ilderen, så betyder den faktisk ikke det store. Jeg har selv de fleste af mine dyr på kontrakt, og har aldrig haft problemer med det, tvært imod har jeg haft gavn af det da Tofta havde en defekt og jeg grundet kontrakten kunne få pengene tilbage. Når man køber på kontrakt er det ikke kun fordi opdrætter gerne vil vide at ilderen ikke avles på og om den har det godt, det er også for at man får en garanti på defekter osv, så man ikke betaler 2500 for et defekt eller sygt dyr. Altså er det en sikring af både køber og sælger. Der skal altid søges mægling i tilfælde af at vi bliver uenige, men heldigvis er det sket meget meget sjældent at en opdrætter og en køber er blevet så uenige.

Kontrakten omfatter:

– Avlsforbud og neutraliseringskrav, neutralisering kan ske ved suprelorinimplantat eller kirugisk indgreb. Kirugisk neutralisering må tidligst ske når ilderen er 9 måneder af hensyn til at der er risiko ved binyrekræft ved tidlig neutralisering. Køber man en han som man ønsker at holde viril uden at bruge ham til avl, kan dette aftales og indføres i kontrakten.

– Garanti på arvelige sygdomme. Hvis ilderen har en arvelig sygdom eller defekt gives der penge tilbage eller bidrag til dyrlægeregninger på dette. Skulle en han vise sig at være kryptokid står der i kontrakten, at jeg betaler merprisen for kastrationen ift en almindelig kastration, med mindre andet er aftalt på fprhånd (fx. at der i stedet gives prisnedslag allerede ved salg pga mistanke om kryptokisme)

– Hvis ilderen mod forventning skal omplaceres, skal jeg have tilbud om at købe den tilbage, og eventuel ny køber skal underskrive kontrakten, altså skal kontrakten følge ilderen hele dens liv. Køber kan kræve at jeg tager ilderen til omplacering, men i det tilfælde at køberen kræver det betaler jeg ikke for at tage ilderen tilbage.

– Jeg skal have besked hvis ilderen dør eller hvis den får en sygdom der kan være arvelig. Dette er for at jeg kan tage forbehold for det i mit videre avl og have så meget information om linien som muligt.

– Jeg forpligter mig til at informere købere om liniens løbende tilstand, altså hvis dyr i linien får arvelige sygdomme eller dør af sådanne.

Derudover kan købere til enhver tid kunne kontakte mig for rådgivning omkring hvalpen og ildere generelt.